Przeciwdziałanie Marnowaniu Żywności

W związku z obowiązkiem wynikającym z "Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności" - art. 5 pkt.10 niniejszej ustawy, Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Białymstoku informuje, że w 2022 r. przekazała na rzecz organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1655) żywność o wartości 6 141,94 zł. W roku poprzednim przekazano z tego tytułu kwotę w wysokości 7 141,59 zł.