Regulamin zamówień telefonicznych
w supermarkecie Opałek  PSS Społem w Białymstoku.

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień telefonicznych na towary dostępne w supermarkecie Opałek ul. M.C.Skłodowskiej 14B PSS Społem w Białymstoku, z dowozem do Klienta na terenie Białegostoku lub z odbiorem osobistym.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą przyjmującym zamówienia drogą telefoniczną jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, NIP 542-000-07-71.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu przyjmującego zamówienia drogą telefoniczną w sklepie Opałek ul. M.C. Skłodowskiej 14 B i jest dostępny w sklepie Opałek PSS Społem Białystok oraz na stronie www.spolembialystok.pl.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnej realizacji zamówienia. Wymagane jest podanie przez Kupującego imienia i nazwiska, adresu (opcjonalnie, za zgodą Klienta) oraz numeru telefonu kontaktowego celem realizacji zamówienia. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Definicje

 1. Sprzedający/Sprzedawca - rozumie się przez to Powszechną Spółdzielnię Spożywców SPOŁEM w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, NIP 542-000-07-71.
 2. Sklep – sklep Opałek PSS Społem w Białymstoku zlokalizowany przy ul. M.C.Skłodowskiej 14B
 3. Klient/Kupujący -  osoba fizyczna lub osoba prawna składająca zamówienie telefoniczne.
 4. Towary - rozumie się przez to asortyment towarów i produktów dostępnych w chwili składania zamówienia w sklepie Opałek.
 5. Zamówienie - rozumie się przez to ustne oświadczenie woli złożone przez Klienta w celu nabycia wybranych towarów, przy wykorzystaniu połączenia telefonicznego wraz z określeniem daty i godziny odbioru osobistego w sklepie Opałek lub daty odbioru dostawy z dowozem przez kuriera.
 6. Dostawa - dowóz przez kuriera płatny 14,99zł, za zamówienie o minimalnej wartości 75zł na terenie miasta Białystok, w godzinach 10.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

III. Składanie i odbiór zamówień składanych telefonicznie.

 1. Zamówienia telefoniczne należy składać pod numerem telefonu 693 503 504 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-17.00 z dostawą lub odbiorem osobistym na dzień składania zamówienia lub kolejny dzień roboczy.
 2. Warunkiem realizacji dostawy zamówienia na terenie miasta Białystok jest minimalna wartość zamówienia 75zł. Zamówienia o wartości niższej niż 75zł przygotowane będą do osobistego odbioru przez Klientów w sklepie Opałek.
 3. Do towarów i usług wyłączonych z zamówień telefonicznych należą: doładowania telefoniczne, paysafecard, jednorazowe i wieloprzejazdowe bilety komunikacji miejskiej oraz doładowania Białostockiej Karty Miejskiej.
 4. Produkty z kategorii alkohole oraz wyroby tytoniowe mogą być zamawiane i odbierane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek potwierdzać pełnoletność osób kupujących produkty z kategorii alkohole oraz wyroby tytoniowe. W tym celu kurier dostarczający zamówione towary w skład których wchodzi minimum jeden z w/w produktów ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości potwierdzający wiek Kupującego, a Klient zobowiązany jest do okazania tego dokumentu.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o dostępnej ofercie towarów oraz o ich cenach w trakcie składania zamówienia i podane ceny są dla Klienta obowiązujące pomimo możliwych zaistniałych zmian w trakcie realizacji zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowo ograniczonego oferowania wybranych towarów świeżych tj.: mięso świeże, wędliny, ryby świeże, nabiał, pieczywo, owoce i warzywa itp., adekwatnie do ich dostępności w różnych porach dnia. W przypadku braku dostępności określonego towaru Sprzedawca zaproponuje Klientowi podobny towar dostępny w momencie składania zamówienia lub o określonej porze odbioru zamówienia.
 8. Minimalny czas oczekiwania na odbiór osobisty zamówienia złożonego telefoniczne wynosi 60 minut. Zamówienie może być zrealizowane na wybraną przez Klienta godzinę w dniu składania zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia, w godzinach otwarcia sklepu Opałek.
 9. Godziny odbioru zamówień z dowozem przez kuriera ustalone są w godzinach 10.00-19.00 od poniedziałku do piątku.
 10. Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia w dniu zadeklarowanej realizacji Zamówienia, w uzgodnionej porze odbioru zamówienia, w godzinach otwarcia sklepu Opałek lub w godzinach dostaw.
 11. Sprzedawca zastrzega, że zamówienia przekraczające łączną wagę 30kg nie będą wnoszone przez kurierów powyżej 1 piętra. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze przekraczającej 30kg (np. dwie zgrzewki napojów 1,5l w pet oraz 10kg dodatkowych zakupów), z dostawą na piętro 2 lub wyższe, Kupujący ma obowiązek odebrać część zakupów o wadze przekraczającej 30kg z auta kuriera we własnym zakresie.
 12. Zamówione towary zostaną spakowane w możliwie najmniejszą ilość toreb papierowych oferowanych przez sklep, przy odbiorze osobistym na życzenie Klienta mogą nie być pakowane. Koszty wydanych toreb ponosi Klient.
 13. Realizacja zamówienia Klienta oraz koszty dowozu zostaną udokumentowane dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury w przypadku zgłoszenia przez Klienta, w trakcie zamówienia telefonicznego takiego sposobu udokumentowania.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjmowania i realizacji zamówień zgodnie z kolejnością ich wpływania oraz zaznacza konieczność oczekiwania przez Klienta na połączenie w sytuacji gdy linia telefoniczna jest zajęta.
 15. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacjach kumulacji Zamówień, sytuacjach nadzwyczajnych w tym w siły wyższej, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający każdorazowo będzie informował Kupującego w trakcie przyjmowania zamówienia.
 16. Zamówienie jak i dostawa mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście lub przez inną wyznaczoną przez niego osobę pod warunkiem podania imienia i nazwiska składającego zamówienie oraz z zastrzeżeniem punktu III podpunkty 4 i 5.
 17. Zamówienie złożone telefonicznie, nie odebrane przez Klienta osobiście w uzgodnionym dniu odbioru lub nie odebrane od kuriera w uzgodnionym terminie dostawy zostaje anulowane.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów i nie dokonywania wymian zakupionych pełnowartościowych i pozbawionych wad towarów.
 19. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości towaru po zrealizowaniu zakupu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji Sprzedającemu stacjonarnie w sklepie Opałek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ma adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie przyjęta i rozpatrzona na podstawie dowodu sprzedaży – oryginału lub kopii paragonu fiskalnego, faktury lub bankowego potwierdzenia płatności kartą. W przypadku uznania reklamacji złożonej drogą elektroniczną klient winien udać się do sklepu Opałek po zwrot należności. Poinformowany zostanie o tym drogą e-mailową.

IV. Płatność za towary, naliczanie punktów w programie lojalnościowym

 1. Płatność za zamówione towary następuje:
 • przy odbiorze osobistym - w sklepie, na wyznaczonej kasie, na stoisku monopolowym w sklepie „Opałek”
 • przy odbiorze dostawy z dowozem - u kuriera i może być zrealizowana za pomocą wszystkich dostępnych w sklepach Sprzedawcy form płatności tj.: gotówka, bony towarowe PSS Społem Białystok, karta pracownicza lub podarunkowa, kupony lub karta Pluxee, BLIK, płatność kartą bankową.
 1. W przypadku zamówienia z dowozem przez kuriera Klient nie ma możliwości użycia w trakcie płatności e-bonu PSS Społem w Białymstoku ani jego wydrukowania.
 2. Posiadaczom karty klienta PSS Społem w Białymstoku po jej okazaniu przed dokonaniem płatności za zamówienia odbierane osobiście naliczone zostaną punkty w programie lojalnościowym zgodnie z obowiązującym regulaminem Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” PSS Społem w Białymstoku.
 3. Klient – posiadacz karty klienta PSS Społem Białystok „Społem znaczy razem”, w celu skorzystania z niej przy składaniu zamówienia z usługą dowozu, zobowiązany jest do podania numeru karty w trakcie telefonicznego składania zamówienia. Tylko w takim przypadku zostaną przyznane punkty na indywidualne konto Klienta w programie lojalnościowym. Nie ma możliwości naliczenia punktów w trakcie odbioru dostawy od kuriera.
 4. Punkty w programie lojalnościowym PSS Społem Białystok „Społem znaczy razem” nie są naliczane za wartość usługi dowozu.
 5. Uwagi i wnioski Klientów do funkcjonowania zamówień telefonicznych można składać do 14 dni od daty złożenia zamówienia, za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok. Rozpatrzenie wniosków nastąpi najpóźniej 14 dni od ich wpłynięcia.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2024r.